post

In een gezellige vergaderzaal in Helsdingen werd donderdagavond 21 november jl. onder het genot van koffie/thee en zelfgebakken cake de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het belangrijkste nieuws kwam direct aan het begin van de avond. Jeff van Snippenberg zal na dit seizoen stoppen als voorzitter van DOS! Na ca. 8 jaar voorzitterschap wil hij graag de voorzittershamer overdragen aan een nieuw persoon. Aan ons allen om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.

De rest van de avond werden o.a. de volgende punten besproken:
* Financiën (terugblik en begroting)
* Contributiebeleid (tijdig innen van contributiegelden)
* Opstellen calamiteitenplan
* Vaststellen huisregels
* Trainingspakken B-selectie
* Vacatures activiteitencommissie

Tot slot werden Patricia Blom en Helen van Barneveld in het zonnetje gezet met een bos bloemen. Na bijna vier jaar stoppen zij met hun werkzaamheden van de ledenadministratie. Het stokje wordt overgenomen door Petra Reinders. Ook de aanwezige leden uit de jubileumcommissie werden bedankt met een kleine attentie voor hun inzet in het jubileumjaar.

Na afloop werd onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat!