post

Bron: Gemeente Vianen

Uitbreiding gymzaal Zwanengat Vianen

De gymzaal aan het Zwanengat in Vianen nabij school De Brug wordt groter. Vanaf 11 februari 2019 starten de werkzaamheden. De nieuwe gymzaal is naar verwachting rond 1 juli klaar. In augustus zal de zaal verder worden ingericht zodat hij bij de start van het seizoen 2019-2020 gebruikt kan worden.
Aannemer Kwadraatbouw voert de werkzaamheden uit. Dit gaat gepaard met enige overlast. Een deel van het fietspad wordt afgesloten en er komt een in- en uitrit voor bouwverkeer, met borden gemarkeerd.

De komende maanden is de gymzaal gewoon in gebruik en wordt door middel van een scheidingswand van de werkzaamheden afgeschermd.
Het werkterrein is afgeschermd door bouwhekken en gymzaal kan normaal gebruikt worden op enkele dagen na wanneer er werkzaamheden in de bestaande hal zijn (aanbrengen tijdelijke wand, demonteren klimrekken – touwen en dergelijke).

Parkeren is op bestaande parkeerplaatsen normaal mogelijk, enkel bij in-, uitrit werkterrein rekening houden met draaicirkel bouwtransport.
Wij verzoeken ouders hun kind zo veel mogelijk op de fiets te brengen en halen of de auto elders te parkeren.Het hertenkamp is normaal bereikbaar.

De aannemer zal een bord op de bouwhekken plaatsen met het contact- en calamiteitennummer.

01 maart 2019:

In de voorjaarsvakantie zijn er binnen in de zaal voorbereidingen getroffen. Zo is een wandrek verplaatst, een nieuwe deur geplaatst voor het materialenhok en is er een voorzet wand geplaatst.