post

Stroopwafelactie

Wegens groot succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar wederom de “stroopwafelactie”. Inmiddels hebben alle leden een brief met intekenlijst ontvangen.
Probeer zoveel mogelijk pakjes stroopwafels te verkopen! De opbrengst gaat uiteraard naar de inrichting van de uitbreiding gymzaal.

Het strookje met aantal verkochte pakjes uiterlijk donderdag 18 april a.s. inleveren in de zaal bij de train(st)er. 
Op vrijdag 10 mei (tussen 18.00-19.00 uur) en op zaterdag 11 mei (tussen 10.00-11.00 uur) kunnen je bestelde stroopwafels afgehaald worden in de kleedkamer van het Zwanengat. Dit zijn ook de enige twee ophaalmomenten! Je dient dan direct het totale bedrag te voldoen!

Succes met de verkoop!

post

Overdracht penningmeesterschap

Op dinsdag 5 maart 2019 was het moment daar. Met het zetten van handtekeningen werd het penningmeesterschap officieel overgedragen.


Christ Poirters en voorzitter Jeff van Snippenberg

Christ Poirters stopt en draagt het stokje over aan Priscilla van Breukelen. Christ, hartelijk bedankt voor je inzet en wij wensen Priscilla veel plezier en succes met haar taak.

post

Geweldige acts bij DOS Got Talent

In het kader van het 100-jarig bestaan was door de jubileumcommissie DOS Got Talent georganiseerd aan het begin van de voorjaarsvakantie. Een oproep was gedaan om zoveel mogelijk talenten in beweging te krijgen. Dit kon zijn een dansact, zingen, turnen, goochelen, moppen tappen en alles op een podium voor publiek en een echte jury.

Zaterdagmiddag werd door een aantal vrijwilligers de zaal omgetoverd tot wederom een echte feestzaal. Licht en geluid werd verzorgd door Arno (van de Gymfit) en Marcel en alles was tegen 18.30 uur gereed. Koffie/thee/limonade stond klaar en de eerste bezoekers kwamen binnen.

Om 19.00 uur opende voorzitter Jeff van Snippenberg de avond, heette alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de juryleden: Tirtsa Kamstra, wethouder van sport van de gemeente Vijfheerenlanden, Elvira van Houwelingen, oudste selectielid en namens de ouders Ron Cannemeijer. Vervolgens gaf hij de microfoon over aan de presentator van de avond, Jeroen Fierens.

De avond werd geopend door Ramon en Les met hun dans van het DOS-kamp van vorig jaar. Voor de allerlaatste keer lieten zij dit zien.  Daarna volgden Liese, Kajsa, Dana met een dansact,  evenals Manon & Pleun en Indy ging playbacken . Voor de ouders was er daarna het spel “petje op, petje af” en Garrrelt Schuur was de winnaar en kreeg een gratis toegangskaart voor het NK in het weekend van 18 en 19 mei a.s.
Voor de pauze kwamen Jade & Amy met een dansact en Louiza en Suzanne nog in actie ook met een dansact.

      

Na de pauze de DOS-band die niet mee deed voor de prijzen maar er wel een gezellig feestje van maakte.  Samantha durfde het aan om helemaal alleen echt te zingen. Zeer knap gedaan. De avond werd vervolgd met een dansact van Sem, Isa, Amélie & Quinty, het spel “petje op, petje af” voor de kinderen met als winnaar Quinty, een dansact van Jill en Amy en van de deelnemers sloten Veroline en Feline af met een vrolijk optreden.

 

Onder de slotact van de avond ( 3 zwemsters Sanne, Ivon en Monique met hun coach Les) kon de jury in overleg en werd tegen 21.00 uur de prijsuitreiking gedaan maar niet voordat jurylid Elvira nog even los ging.

De originaliteitsprijs ging naar Veroline & Feline. Samantha was 3e, Louiza & Suzanne 2e en Jade & Amy gingen met de 1e prijs naar huis en mogen hun act nog een keer opvoeren tijdens het jubileumfeest op 14 september a.s.

Het was een gezellige avond en onze dank gaat uit naar de organisatie, de mannen van de muziek/geluid, juryleden en presentator Jeroen!

post

Beweegdiploma voor peuters/kleuters

De laatste dag voor de voorjaarsvakantie was een feestdag voor onze peuters en kleuters. Zij kregen vandaag hun welverdiende beweegdiploma. De laatste maanden is er hard geoefend tijdens de lessen. Ze konden naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen en gooien. Vanmorgen in Sportcentrum Helsdingen kregen maar liefst 8 peuters hun diploma en een leuk boekje.


Peuters

Vanmiddag
was het de beurt aan de kleuters. Maar liefst 19 diploma’s waren er aangevraagd. Helaas waren vele kleuters al op vakantie dus was er maar een klein groepje die van trainster Kelsey het diploma kreeg. De andere kleuters krijgen hun diploma na de vakantie.


Kleuters

 

post

Start werkzaamheden gymzaal!

Bron: Gemeente Vianen

Uitbreiding gymzaal Zwanengat Vianen

De gymzaal aan het Zwanengat in Vianen nabij school De Brug wordt groter. Vanaf 11 februari 2019 starten de werkzaamheden. De nieuwe gymzaal is naar verwachting rond 1 juli klaar. In augustus zal de zaal verder worden ingericht zodat hij bij de start van het seizoen 2019-2020 gebruikt kan worden.
Aannemer Kwadraatbouw voert de werkzaamheden uit. Dit gaat gepaard met enige overlast. Een deel van het fietspad wordt afgesloten en er komt een in- en uitrit voor bouwverkeer, met borden gemarkeerd.

De komende maanden is de gymzaal gewoon in gebruik en wordt door middel van een scheidingswand van de werkzaamheden afgeschermd.
Het werkterrein is afgeschermd door bouwhekken en gymzaal kan normaal gebruikt worden op enkele dagen na wanneer er werkzaamheden in de bestaande hal zijn (aanbrengen tijdelijke wand, demonteren klimrekken – touwen en dergelijke).

Parkeren is op bestaande parkeerplaatsen normaal mogelijk, enkel bij in-, uitrit werkterrein rekening houden met draaicirkel bouwtransport.
Wij verzoeken ouders hun kind zo veel mogelijk op de fiets te brengen en halen of de auto elders te parkeren.Het hertenkamp is normaal bereikbaar.

De aannemer zal een bord op de bouwhekken plaatsen met het contact- en calamiteitennummer.

01 maart 2019:

In de voorjaarsvakantie zijn er binnen in de zaal voorbereidingen getroffen. Zo is een wandrek verplaatst, een nieuwe deur geplaatst voor het materialenhok en is er een voorzet wand geplaatst.

         

 

post

Uitbreiding bestuur

Het bestuur van DOS Vianen is met ingang van 1 februari 2019 uitgebreid met Priscilla van Breukelen als penningmeester en Minette Boer als algemeen bestuurslid.
De vacature voor penningmeester stond reeds sinds november 2018 open omdat Christ Poirters wegens gezondheidsredenen deze taak neer moest leggen.
Wij zijn heel blij dat Priscilla gereageerd heeft naar aanleiding van onze oproepen. Ook in haar dagelijks werk heeft zij te maken met financiën. Zij zal voorlopig als ad interim haar taken uitvoeren totdat zij in de ALV van november 2019 officieel benoemd wordt. Priscilla haar dochter Lisanne turnt bij de B-selectie.

Minette Boer, moeder van Ben Hui (A-selectie) treedt toe als algemeen bestuurslid. De nieuwe bestuursleden zijn te bereiken via de officiële kanalen en de komende maand zal in het teken staan van kennismaken en overdracht van werkzaamheden.

Wij wensen Priscilla en Minette veel succes en vooral veel plezier toe!

post

Jubileumjaar geopend

2019….ons jubileumjaar want op 3 september 2019 bestaat DOS Vianen 100 jaar!
De aftrap van het jubileumjaar werd afgelopen zaterdag (12 januari) gegeven met een feest in onze eigen gymzaal.
Na de trainingen van de A- en B-selectie dook de jubileumcommissie, aangevuld met nog enkele vrijwilligers de zaal in om schoon te maken, te versieren en alles in gereedheid te maken voor een spetterend feest. Ook de DJ bouwde zijn set op en een mooie ballonnenboog gaf buiten al aan dat er een feestje in aantocht was.

De avond begon met een kinderdisco voor leden tot ca. 10 jaar. Bij aankomst zag je de discolampen al door de ramen heen en ruim voordat de deur open ging stonden er al kinderen te trappelen van ongeduld. Bijna 50 kinderen genoten van de disco. Ouders mochten blijven kijken, er was koffie/thee en limonade.

    

Om 19.45 uur begon het officiële gedeelte van de avond. Inmiddels was de zaal volgelopen met ouders, leden en trainsters. Voorzitter Jeff van Snippenberg nam het woord, heette iedereen welkom en vertelde kort over 100 jaar DOS.


Voorzitter: Jeff van Snippenberg

Vervolgens werden de train(st)ers Miranda, Kelsey, Sanne en Les naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. Zonder hen kunnen onze leden niet wekelijks sporten.

       

Hierna werd Christ Poirters met zijn vrouw Corrie naar voren gehaald. Christ moest noodgedwongen zijn taak als penningmeester neerleggen en sinds 1 november jl. hebben we geen voltallig bestuur en dat wordt toch een penibele situatie. Christ werd bedankt met mooie woorden, een cadeaubon en Corrie ontving uit handen van secretaris Annet een boeket bloemen voor haar steun de afgelopen jaren. Christ wilde toch nog het woord richten tot de aanwezigen. Hij bedankte de bestuursleden Jeff, Annet en Hendri voor de prettige samenwerking evenals Erik (facturatie), Helen & Patricia (ledenadministratie). Vervolgens deed hij een emotionele oproep aan de aanwezigen om in het bestuur te stappen want het is een fantastische vereniging.

    

DOS is een “oude” vereniging maar wel volop in beweging en met zo’n jubileum is het tijd voor een nieuw logo en een nieuwe website. Hendri en Ramon hebben zich het afgelopen half jaar ingezet om dit te realiseren. Met het hijsen van de nieuwe vlag werd het logo onthuld en met een druk op de F5-knop lanceerde Jeff de nieuwe website. Beide makers werden ook bedankt en in het zonnetje gezet.


Onthulling vlag

Jeff kaartte de uitbreiding van de zaal nog even aan en liet tekeningen zien van de nieuwe situatie. Ook maakte hij de aanwezigen attent op de “vriendenbanner”, die vervolgens onthuld werd. Voor slechts € 25,– ben je vriend van DOS, komt je naam op de banner en deze banner zal bij alle jubileumactiviteiten dit jaar getoond worden. Interesse? Mail naar sponsoring@dosvianen.nl.

    

Na alle (dank)woorden was het tijd om te feesten. DJ Stefan zette de muziek in en tot 23.30 uur werd er gedanst, gepraat en veel plezier gemaakt.

                    

Er moet op maandag wel weer gewoon gegymd worden door de scholen dus alles werd nog opgeruimd, spullen weggebracht en om 02.00 uur sloten we de deur van de gymzaal.  Wat een spetterende opening van het jubileumjaar. Er is door Ramon ook een “Aftermovie” gemaakt, check hem hieronder!

 

Onze dank gaat uit naar de jubileumcommissie, DJ Stefan, Vluchtelingenwerk voor de hapjes, Ramon voor de foto’s en film, sponsoren en overige vrijwilligers.
We maken ons op voor het volgende evenement; “DOS GOT TALENT”. De uitnodiging hiervoor gaat deze week naar de leden.

 

 

post

DOS Vianen gaat verbouwen!

Het is al geruime tijd bekend dat G.V. DOS Vianen en de gemeente Vianen overeenstemming hebben bereikt over de uitbreiding van het Zwanengat.

De afgelopen periode hebben wij regelmatig met de gemeente Vianen gesproken over de inrichting van de uitbreiding. Tijdens een extra ledenbijeenkomst op 18 december 2018 zijn de leden geïnformeerd over het voorstel van de uitbreiding en de daarbij behorende kosten. Zij hebben unaniem positief op de plannen gereageerd. Een dag later hebben wij de gemeente Vianen laten weten definitief ja te zeggen tegen de in overleg overeengekomen inrichting en kostenverdeling.

Concreet krijgen wij in de uitbreiding een valkuil voor de sprong en de brug. Verder komt er een tweede brug in de uitbreiding die ook kan blijven staan en er zal een groot gedeelte van de tumbling komen te liggen. Bij de brug boven de valkuil komt ook een trainersplatform, zodat zij iedereen goed kunnen helpen. De ruimte tussen de toestellen in wordt opgevuld met verstevigde schuimblokken. Door deze inrichting en de keuze voor deze valkuil ontstaat er een veel veiligere trainingsomgeving en kunnen wij alle leden gevarieerdere trainingen aanbieden.

De inrichting van de uitbreiding kost geld en dat betekent dat wij de komende jaren diverse acties zullen organiseren om hiermee geld op te halen. Maar…. DOS blijft DOS…. dat betekent dat op de normale manier activiteiten worden georganiseerd en niet elk dubbeltje voor de aflossing is.

Bouwplanning
De planning is dat de bouw van de uitbreiding in maart 2019 zal starten en de oplevering vindt plaats in juli 2019. In augustus zal de zaal verder worden ingericht zodat hij bij de start van het seizoen 2019-2020 gebruikt kan worden.

Sponsoring en de “Vrienden van DOS”

In het kader van het jubileumjaar en voor de inrichting van de valkuil zijn wij op zoek naar sponsoren. Heeft u een bedrijf en denkt u na over sponsoring van DOS, het jubileumjaar en/of de inrichting van de uitbreiding neem dan eens vrijblijvend contact op met Garrelt Schuur (sponsoring@dosvianen.nl) of met Les van der Wal. 

Naast de sponsoring is de actie “Vrienden van DOS” gestart:
De “Vrienden van DOS Vianen” dragen DOS Vianen een warm hart toe en geven de club op deze manier een extra financiële impuls voor de inrichting van de uitbreiding en de viering van het 100-jarig jubileum.

Als “Vrienden van DOS Vianen” kom je met je naam op een speciaal ontworpen banner die tijdens alle evenementen in het jubileumjaar worden gehouden. Wie wil dat nou niet J ?? Voor slechts € 25,- sta je al op de banner.

Wil je ook vrienden van DOS Vianen worden of meer weten over andere manieren van sponsoring?? Stuur dan een mail naar sponsoring@dosvianen.nl en je helpt hiermee het jubileumjaar tot een nog groter succes.

post

Nieuw record aantal loten!

Grote ClubActie 2018

De afgelopen maanden hebben onze leden heel goed hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. En dat is gelukt! 
1606 LOTEN!!
In verband met de uitbreiding van onze gymzaal in 2019 kunnen we de opbrengst van deze actie goed gebruiken voor de inrichting van de zaal. 

Nieuw dit jaar was dat je bij 50 of meer verkochte loten een t-shirt met je naam erop kreeg en natuurlijk bleef het glas met je naam erop (bij 25 loten) ook nog bestaan. Bestuurslid Annet heeft heel veel glazen en t-shirts gemaakt en afgeleverd en dat werd goed ontvangen in de zaal. Ook heeft zij alle loten ingevoerd waarvoor onze hartelijke dank! 

De beste lotenverkopers hebben onlangs hun prijs in ontvangst genomen. De 1e prijs was voor Vera Salden met maar liefst 113 loten; de 2e prijs voor Suzanne Barzilay met 86 loten en Veroline Oostrom had de 3e prijs met 78 loten. Veel plezier met jullie prijs en gefeliciteerd! 


1e prijs: Vera Salden; 3e prijs: Veroline Oosterom

 


2e prijs: Suzanne Barzilay

Mocht u willen weten of u iets gewonnen heeft met de loterij dan kunt u dit checken op www.clubactie.nl