Lees verder

Productieve ledenvergadering

Donderdag 26 oktober jl. werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Sportcentrum Helsdingen. Fijn dat (nieuwe) ouders uit IJsselstein zich ook tijdens deze avond lieten zien. Na een korte kennismakingsronde opende voorzitter Jeff de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee met een plak zelfgebakken cake (door Annet) werd de agenda puntsgewijs doorgelopen.

Door de penningmeester werden alle financiŽle stukken doorgenomen, decharge verleend en aansluitend gaf de voorzitter een toelichting op de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement t.a.v. aanpassing opzegtermijn lidmaatschap. De aanwezigen gingen akkoord met deze wijziging zodat met ingang van vandaag het lidmaatschap 4x per jaar opgezegd kan worden. Dit komt overeen met de kwartalen waarin contributie wordt geheven.

Met elkaar is vervolgens nog gebrainstormd over het 100-jarig bestaan van onze vereniging in 2019. Ideeťn zijn op tafel gelegd en binnenkort zal een kleine commissie bij elkaar komen om enkele stappen uit te zetten.

Na afloop hebben de aanwezigen nog een drankje genuttigd in het restaurant van Helsdingen en met elkaar nagepraat.
Al uw ideeŽn en opmerkingen kunt u hier kwijt.