Op 3 september 2019 bestaat G.V. DOS Vianen 100 jaar!

Reeds in 2018 is een jubileumcommissie samengesteld bestaande uit Monique Huiveneers, Sanne Oost, Nicole van Leeuwen, Christ Poirters, Alexandra Landman, Melanie Verhoeks, Annet Willigenburg, Patricia Blom, Garrelt Schuur en Jeff van Snippenberg. Voor de PR worden Hendri en Ramon Oost ingezet.

De commissie heeft besloten over het gehele jaar activiteiten te organiseren. Hieronder een opsomming van de feestelijke activiteiten. U wordt hiervan via mail, brief, social media op de hoogte gehouden. Noteer de data alvast in uw agenda!

12 januari 2019                          Openingsfeest in onze gymzaal aan ’t Zwanengat
23 februari 2019                        DOS Got Talent in onze gymzaal aan ’t Zwanengat
18 & 19 mei 2019                      NK/Bondskampioenschap 3e divisie in Sportcentrum Helsdingen
12 t/m 14 juli 2019                    DOS-kamp XXL in Doornspijk
14 september 2019                   Jubileumdag in onze gymzaal aan t Zwanengat
25 oktober 2019                        DOS Gym- en turnfeest in Sportcentrum Helsdingen

Voor vragen over het jubileum of over de activiteiten die georganiseerd worden, mail naar 100jaar@dosvianen.nl. Voor meer info klik hier.