Augustus 1915 1e uitvoering Nutsklasse                      1919 Het eerste van DOS in de gymzaal aan de
met militairen in Hotel Hartman te Vianen                   Langendijk te Vianen. Staande van l.r:
R. Verveer, B den Beste, V.d. Heuvel,
Witkamp, V. Asch, Joh. v. Bart, G. v.d. Broek
Zittend van r.l:  Boonakker, D. Schouten,
V.d. Heuvel, G.C. v.d. Bergh, J. Kooyman                  

                                 
Augustus 1926 Koningenfeest                                 W. Zijderveld, H. Jochems, V.d. Heuvel, J. v.d. Bunt,
                                                                                       Hartman, Groeneveld, Joh. van Bart, B. Rijnberk,
                                                                                       D. Schouten, Riek Belle, R. Verveer, V. Haarlem

         

Juni 1928 T.g.v. installatie                                                  10-jarig bestaan in 1929! Sociëteit “De Eendracht”
burgemeester Hoogeboom                                               aan de Voorstraat. Leider: Joh. van Bart

 


1929 In de gymzaal aan de Langendijk
Leider: Joh. van Bart

 

 

5