DOS (Vianen) verblijd met nieuwe zaal : vrije volk 4 september 1954

“Gijsbers” ook “DOS”

Burgemeester Pellikaan was één van de velen, die de 35-jarige gymnastiekvereniging DOS uit Vianen Zaterdagmiddag in de Eendracht tijdens receptie kwam feliciteren. Hij had een prachtig cadeau voor het bestuur meegenomen. Het ontwerp van een nieuwe gymnastiekzaal, die met een sportterrein aan de Lijnbaan is geprejecteerd. Inderdaad een buitenkansje voor deze club, die gedwongen is in het Spaarbankgebouw haar oefeningen te houden, waar de ruimte veel te klein is om de oefenstof tot haar recht te laten komen. De nieuwe zaal krijgt een oppervlakte van 18 * 10 meter. Verder is er nog voldoende bergruimte voor toestellen en kleedruimten voor de dames en heren. Centrale verwarming en een rijwielbergruimte zijn in het plan geprojecteerd.
Het PVDA-raadslid, de heer H. T. Blankenstijen sprak zijn verheugenis uit over deze gang van zaken. Vele sprekers kwamen bij het bestuur hun opwachting maken en de meesten van hen lieten het niet bij woorden alleen. Voorzitter A. van Peet kon talrijke bloemstukken en enveloppen met inhoud, alsmede een wisselbeker en een medaille in ontvangst nemen. Voor iedere spreker had de voorzitter een speciaal dankwoordje.

“Wie Gijsbers zegt, zegt ook DOS!” en met deze woorden vatte voorzitter A. van Peet van de Vianer gymnastiekvereniging alle waardering samen, die men in deze kringen heeft voor de ijverige secretaris. Namens het KNGU-hoofdbestuur heeft de heer Verburg, voorzitter van het veteranencorps, de DOS-pionier een oorkonde aangeboden als erkenning van het vele werk, dat de heer Gijsbers heeft gedaan in het belang van de lichamelijke volksopvoeding. G. W. Gijsbers heeft als medeoprichter, erelid en secretaris van DOS tijdens de receptie voor het 35-jarig bestaan ook van andere kanten vele woorden van persoonlijke lofprijzing moeten aanhoren. “Terecht!” zegt heel DOS.


Bonte Avond – 35 jarig bestaan

Succes voor DOS-Vianen op eerste jubileumavond Vrije Volk 8 oktober 1954

Dit  is één van de bekoorlijke scenes uit het programma van de jubileum-feestavond, die de Vianense gymnastiek vereniging DOS gisterenavond in “De Eendracht” gaf. Op de foto de dames Sonja Chaigneau-Silbers, Janny van Beest – Groeneveld, Tonny Schouten – Groeneveld, Leny van der Broek, Sjaan de Hartog;
Dientje van den Heuvel, Geert Merton, Gerry Rombout, Aagje Veen en Riet Versluis. Dit “Weense ballet” was met de DOS-dames ingestudeerd door Mevr. Mastwijk – de Vos.

Veelzijdige leden gaven afwisselend programma
De leden van de Vianense gymnastiekvereniging DOS hebben gisterenavond getoond, dat zij niet slechts veel presenteren op het gebied van de lichamelijke oefening, maar ook op verschillende andere terreinen hun mannetje en vrouwtje staan. Voor de talrijk, steeds enthousiaster wordend publiek van leden en donateurs hebben zij een bijzonder aardig afwisselend programma verzorgd ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging.

Van de heer A. J. Peet was de er als andere succesprogrammapunt ook nog een vertoning van de DOS-jubileumfilm, die de Vianense filmamateur de heer Kooiman destijds bij de grote uitvoering heeft gemaakt. Het bleek een zeer geslaagd product te zijn. Jammer alleen, dat door technische moeilijkheden met de geluidsband het ditmaal een “stomme” film bleef.

Het grootste succes van de avond was ongetwijfeld voor de balletgroep, die onder leiding van Mevr. Mia Mastwijk-De Vos een aantal aardige dansen uitvoerde. Maar het applaus voor deze groep werd naar de kroon gestoken door de bijval voor de achtjarige Corrie Hensbergen, die op haar accordeon populaire muziek speelde. Als solist en ook als onderdeel van de andere ensembles droeg tenor H. Witkamp veel bij tot het welslagen van de avond. Met zijn heldere stem sleepte hij de aanwezigen mee, zoals in het “Lied van de Vissersmeisje” waarin hij werd bijgestaan door een koor.

                             
5 mei 1955 10-jarig Bevrijdingsoptocht                                              3 september 1959: 40-jarig bestaan

1989 DOS: springlevend jubileumviering

Jeugdlid Hugo overhandigt Theo Gijsbers              ’s Avonds een sprankelende show
een cadeautje

VIANEN – De tweedaagse viering van het 70 jarig bestaan van de springlevende gymnastiekvereniging DOS uit Vianen is in bijna alle opzichten geslaagd te noemen. Hoogtepunten van het programma waren een optreden van de topturnshow Holland Gymnaties, en een wedstrijd tussen heren-eredivisie van nationaal kampioen AMVJ/Deltaloyd en bekerwinnaar Rentokil/ZHV.

Bij het begin van de festiviteiten werkten de weergoden niet mee. Het was de bedoeling geweest om vice-voorzitter Theo Gijsbers, die ruim 65 jaar lid van DOS is, in het bijzijn van de jongere gymgroepen en drumband Stadt Vianen feestelijk thuis op te halen, en in een open koets naar sportcentrum Helsdingen te brengen. De kinderen en de muzikanten waagden zich niet door het hondenweer, en de jubilaris en zijn echtgenote hadden een grote paraplu nodig om niet helemaal doorweekt gehuldigd te worden.

Verrassing
Voor Gijsbers was het een complete verrassing dat hij in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. De serenade aan zijn adres liet hem niet helemaal onberoerd. Voor voorzitter Jan Hendriks was het een hele klus geweest een passende titel te bedenken voor Theo Gijsbers. In het verleden was hij al benoemd tot erelid van de vereniging, hij was al lid van verdienste van de Stichtse Turnkring, en uiteindelijk werd, om de band tussen Gijsbers en DOS te symboliseren, de titel ‘onvergetelijk lid’ uit de hoge hoed getoverd.

Daarna werd begonnen met de uitvoering van alle gym- en jazzgymgroepen. Een doorzettertje met één been in het gips stal de show, haar prestaties deden nauwelijks onder voor die van de rest van de groep. Het was een komen en gaan van vele belangstellende, die met veel plezier getuige waren van de perfect verlopen demonstraties, en de ochtend had veel weg van een gezellige DOS-familiebijeenkomst.

Spots
’s Middags werd begonnen met de opbouw voor de Holland Gymnastiekturnshow. Vier grote stijgers met lichtkannonen, en twee torens met talloze spots werden in elkaar gezet. Ofschoon alles tijdig van tevoren was doorgenomen bleek de stroomcapaciteit die sportcentrum Helsdingen kon levren onvoldoende om voor 40.000 watt licht te zorgen. Goede raad was duur, en in allerijl werden diverse instanties ingeschakeld om DOS uit de nood te helpen. ’s Middags rond half 5 werd er een aggregaat uit Mijdrecht op de kop getikt, en daarmee was de avond gered.

Na een redelijk bezochte receptie was er een koud buffet voor de medewerkers, en daarna werd het tijd voor een wervelende turnshow, met veel licht, geluid, rook en kleur. Heel anders dan het koele en kille gebeuren van de wedstrijdvloer. In deze show, die de handen van het publiek vrijwel steeds op elkaar kreeg, eas ook een optreden verwerkt van de Lapré Dance Company, een afsplitsing van het jazzballet van Irene Welter. Agnes van de Vlugt en Sidney Arends, twee nieuwe leidsters van DOS-jazzgym, zijn lid van de Dance Company. Er was zonder meer sprak van goed amusement, waarvoor 550 toeschouwers de weg naar Helsdingen gevonden hadden.

Met een feestavond, die tot in de kleine uurtjes duurde, werd de eerste dag afgesloten.

                          

Maandag 4 september: grote turnshow                          Jan Hendriks, Theo Gijsbers, Bertus Torcque
t.g.v. jubileum                                                                       poseren trots met het 40 jaar oude
verenigingsvandaal