Oktober 2015
Het jaarlijks terugkerend Gymfeest groeide uit haar jasje waardoor ’t Zwanengat te klein werd. In 2015 werd uitgeweken naar Sportcentrum Helsdingen waar we meer dan

100 kinderen mochten verwelkomen.

Januari 2015
De oproep op RTV Utrecht heeft positief resultaat opgeleverd. In januari 2015 kon DOS drie nieuwe bestuursleden verwelkomen. Christ Poirters als penningmeester, Kirsten Huisman als algemeen bestuurslid en Hendri Oost (al verantwoordelijk voor de PR-zaken) als algemeen bestuurslid.

November 2014
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober is geconstateerd dat met vertrek van drie bestuursleden (Inge Huiveneers, Chris Lenting, Hanneke Verduin) het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt. Eerdere oproepen hebben geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Een laatste noodoproep kwam ten gehore bij RTV-Utrecht die hier graag een item van wilde maken. Tijdens de trainingen werden opnames gemaakt, de voorzitter geïnterviewd alsmede selectielid Hannah Hijmering. Als hier niks uitkomt zal na 95 jaar bestaan de stekker eruit getrokken worden.

Augustus 2013
DOS start (weer) met jongensgym. Dit wordt gegeven door Katie v.d. Marel, ook trainster  bij de B-selectie.

Juli 2013
Met 20 leden doen we mee aan de Rabobank Fietsdag. Voor iedereen die de route uitrijdt ontvangt de club € 10,–.
Met 20 deelnemers hebben we € 200,– opgehaald en wat was het gezellig met elkaar op de fiets.

Maart 2013
Er worden steeds meer eisen gesteld aan de oefenstof. Zo moest er een nieuw rek komen maar en hoe berg je die op? Door Berry Lenting is een mooi opbergsysteem gemaakt.

Januari 2013
De KNGU komt met het initiatief om in de kerstvakantie een Gymfeest te organiseren door verenigingen. Laat kinderen kennismaken van de gymsport.

Ook DOS doet hier graag aan mee en zet op 4 januari 2013 haar deuren van ’t Zwanengat open.
    

Oktober 2012
Door de KNGU worden de eisen van de verplichte oefenstof aangepast en o.a. een “plankoline” wordt vereist. Deze wordt (gelukkig) gesponsord door de Stichting Spaarbank Vianen.