Het bestuur van G.V. DOS Vianen heeft in haar vergadering van 13 januari 2021 besloten de gedragsregels van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) met name gericht op grensoverschrijdend gedrag aan te houden en te publiceren op haar site zodat deze herkenbaar zijn voor alle leden. De betreffende gedragsregels zijn hieronder te downloaden:

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Gedragsregels vastgesteld in ALV DOS Vianen 21 november 2019:

 •  Wij verwachten te allen tijde dat iedereen respect voor elkaar heeft. Dit geldt voor zowel turn(st)ers, ouders/verzorgers, train(st)ers, als voor bezoekers van en bij G.V. DOS Vianen.
 •  Pestgedrag, vechten/slaan, schelden, het misbruiken of moedwillig stukmaken van turntoestellen of schade aanbrengen aan de turnaccommodatie, zal niet worden getolereerd. In voorkomende gevallen, kan het leiden tot (tijdelijke) uitsluiting van de lessen.
 •  De train(st)er is verantwoordelijk voor de inhoud en de voortgang van de les. De turn(st)ers dienen dan ook de opdrachten en aanwijzingen van de train(st)er op te volgen.
 •  De turn(st)ers dienen op tijd en in sportkleding in de kleedkamer aanwezig te zijn en mogen nadat de vorige groep de turnzaal hebben verlaten pas naar binnen.
 •  Voor de les is het niet toegestaan de toestellen te gebruiken. Bij binnenkomst kunnen de turn(st)ers op een door de trainer(s) toegewezen plek gaan zitten.
 •  Er mag tijdens de training geen kauwgum of ander etenswaren worden genuttigd.
 •  Het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur in de zaal is voor turn(st)ers niet toegestaan.

Kledingvoorschriften en haardracht:

De kleding- en haardracht voorschriften zijn er vooral ten behoeve van de veiligheid van de turn(st)ers en train(st)ers.

 •  Haren dienen vast gedragen te worden in een staart of vlecht. Haarbanden, haarclipjes en andere haaraccessoires zijn niet gewenst tijdens het turnen.
 •  Er mogen tijdens de training geen sieraden worden gedragen.Voor de meisjes is het dragen van een schoon turnpak verplicht.   Voor de jongens betreft dit een schone korte   broek met hemd of shirt
 •  Sportschoenen met harde zolen en sokken zijn tijdens de trainingen in de zaal niet toegestaan. Er kan het beste getraind worden op blote voeten.

Ouders/Begeleiders:

 •  Ouders, broertjes, zusjes en vrienden mogen tijdens de les niet kijken in de zaal of in de kleedkamer aanwezig zijn. Dit komt de concentratie van de turn(st)ers en de  train(st)ers niet ten goede. Zodra de les is afgelopen kunt u uw zoon/dochter weer ophalen.
 •   Het is noodzakelijk dat een ouder of verzorger gedurende de trainingen van zijn of haar zoon of dochter telefonisch bereikbaar is. U dient er voor te zorgen dat uw recente  (mobiele) telefoonnummer bij de train(st)er en de ledenadministratie bekend is.
 •   Wij raden aan om waardevolle spullen thuis te laten. De vereniging is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw spullen.

Aldus vastgesteld in de ALV d.d. 21 november 2019