De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. Door het groeiend aantal leden komt het vaker voor dat wij betalingsherinneringen moeten versturen.
Om iedereen duidelijk te maken op welke momenten wij dit doen en om te voorkomen dat de achterstand oploopt hanteren wij het volgende schema.

Schema versturen aanmaningen en consequenties (vastgesteld in de ALV d.d. 21 november 2019).

Datum X = moment van het versturen van het eerste verzoek tot betaling (maximaal 2 weken na de automatische incasso)

Datum verzoek Uiterste betaaldatum Medium Inhoud/consequentie
Eerste verzoek Datum X Datum X + 2 weken Mail Verzoek betaling
Opening om bij problemen contact met GV DOS op te nemen.
Tweede verzoek Datum X + 3 weken Datum X + 5 weken Brief Inhoud eerste verzoek + aangeven dat niet betalen consequenties voor het lidmaatschap kan hebben.
Derde verzoek Datum X + 6 weken Datum X + 8 weken Brief Inhoud tweede verzoek + consequentie niet betalen = beeindiging van het  lidmaatschap
Afronding Datum X + 9 weken geen Brief Bevestiging beeindiging lidmaatschap