Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (post of e-mail) bij de Ledenadministratie* of via info@dosvianen.nl
Wettelijk gezien mag een lidmaatschap niet stilzwijgend worden verlengd mits de opzegprocedure duidelijk kenbaar gemaakt is aan de leden. Bij onze vereniging kan opzeggen per 1 januari , 1 april, 1 juli en 1 oktober. Tot het einde lopende kwartaal blijft u contributie verschuldigd. .

Inge Huiveneers
* ledenadministratie@dosvianen.nl