Pedagogisch Sportklimaat

DOS Vianen wil een vereniging zijn waar iedereen op een sociaal veilige manier kan sporten en zich thuis voelt. Dit betekent dat we er met elkaar binnen de vereniging alles aan moeten doen om zaken zoals pesten, treiteren, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenst omgangvormen zoveel mogelijk moeten zien te voorkomen.
Dit is dan o.a. ook de reden dat bij aanname van vrijwilligers binnen DOS na een uitgebreide intake ook gevraagd wordt om een verklaring van goed gedrag.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat ongewenst wordt ervaren. Dit blijkt in de praktijk echter niet makkelijk.  Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kan een reden zijn je er mee rond blijft lopen.
In dergelijk gevallen is het fijn als je bij iemand terecht kunt die niets doorvertelt én die een geheimhoudingsplicht heeft.

Wij zijn heel blij dat wij binnen G.V. DOS Vianen twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) hebben. Dit zijn Inge Huiveneers en Elvira van Houwelingen. Hieronder worden ze voorgesteld en staan hun contactgegevens:

Inge Huiveneers:
Ik ben geboren in Heerlen en al meer dan 30 jaar getrouwd met Marcel. We hebben een zoon en een dochter die het huis uit zijn. Meerdere jaren heb ik in het bestuur van G.V. DOS gezeten. Nu bestuurslid bij KNV EHBO te Vianen. Waarom ik ja gezegd heb op de vraag: “Wil je vertrouwenscontactpersoon worden bij G.V. DOS?” Ik zou een schuldgevoel krijgen, als mij ter ore komt dat er leden, trainer(sters), bestuurders en/of ouders ergens mee zitten en dat ze bij niemand terecht kunnen. Bij een sportclub moet iedereen zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Het is zo vanzelfsprekend, maar helaas is dat niet altijd waar. Pesten, treiteren, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag kan ook bij de gymnastiek voorkomen. Zit je ergens mee? Mail dan naar inge.huiveneers@gmail.com. Blijf niet met je probleem zitten.

Elvira van Houwelingen:

Ik ben Elvira van Houwelingen en werk als medisch-specialist in het ziekenhuis. Ik woon met heel veel plezier in Utrecht.
Al sinds ik mij kan herinneren stond en hing ik op mijn kop en mijn ouders konden niet wachten om mij op turnen te doen 🙂 Van mijn 18e tot 35e jaar heb ik bij DOS Vianen geturnd alwaar gezien mijn leeftijd mijn bijnaam ‘oma’ werd.

Turnen was voor mij altijd een uitlaatklep, zeker in moeilijke tijden. Op turnen hoor je je veilig en thuis te voelen. Alles zou bespreekbaar moeten zijn. Dit is soms moeilijk en kan je ook kwetsbaar maken. Daarom kan het prettig zijn om sommige dingen in vertrouwen te delen en te bespreken met iemand.

Als vertrouwenscontactpersoon van DOS Vianen kun je hiervoor altijd bij mij terecht. Als VCP (én als arts!) heb ik een geheimhoudingsplicht. Samen komen we er wel uit!

Je mag me altijd  mailen!
Emailadres: evanhouwelingen@live.nl

Met het aanstellen van deze vertrouwenscontactpersonen laten wij zien dat wij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag erg belangrijk vinden en wij hanteren daarnaast ook de gedragsregels van de KNGU rondom dit onderwerp. Deze staan beschreven onder het kopje huis- en gedragsregels.