Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen

1. LET OP GEVAAR:

Afhankelijk van de sportsituatie kan er gevaar van medesporters, publiek of omgeving komen. Medesporters willen graag verder gaan met het leveren van hun prestatie. Zorg ervoor dat hun activiteiten geen gevaar opleveren voor het slachtoffer. Publiek kan erg nieuwsgierig zijn. Het slachtoffer is niet gebaat bij een toestroom van mensen.

2. GA NA WAT ER IS GEBEURD EN DAARNA WAT IEMAND MANKEERT:

Informatie over de wijze waarop het ongeval plaatsvond is belangrijke informatie voor de professionele hulpverlening.

3. STEL HET SLACHTOFFER GERUST EN ZORG VOOR BESCHUTTING:

In de sportsituatie kan een slachtoffer zich soms druk maken om het teambelang en daardoor zijn eigen gezondheidsbelang negeren. Een slachtoffer is vaak geschrokken en angstig, soms geprikkeld of agressief. Hij heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt. Sporten is een zinvolle vrijetijdsbesteding, maar mag nooit ten koste gaan van iemands gezondheid.

4. ZORG VOOR PROFESSIONELE HULP:

Op en rond een sportveld zijn vaak veel mensen aanwezig. Het risico is dat iedereen ervan uitgaat dat iemand anders al actie heeft ondernomen. Geef daarom duidelijke persoonsgerichte opdrachten voor bv. het regelen van professionele hulp als dit noodzakelijk is. Zorg ervoor dat de professionele hulpverleners worden opgevangen en begeleid worden naar het (de) slachtoffer(s).

5. HELP HET SLACHTOFFER OP DE PLAATS WAAR HIJ LIGT OF ZIT:

In de sportsituatie heeft u te maken met spelregels en de omgeving, zoals ouders en supporters. Afhankelijk van wat de spelregels toelaten, zult u soms genoodzaakt zijn het slachtoffer te verplaatsen omdat de sportwedstrijd verder gaat. Dit mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van het slachtoffer. Als het letsel naar uw oordeel geen verplaatsing toelaat voordat het slachtoffer door een professionele hulpverlener is beoordeeld, zal de sportwedstrijd (tijdelijk) gestaakt of verplaatst moeten worden.

Zorg voor rust op de plek waar het slachtoffer zich bevindt.