De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op donderdag 23 november a.s. Dit keer geven we een andere vorm aan deze avond.
We combineren de ALV met een informatieavond en willen op deze manier de leden, ouders van de jeugdleden bijpraten over uiteenlopende onderwerpen.

Het bestuur zal deze avond verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen en vooruitblikken op het huidige/nieuwe seizoen. Daarnaast zijn wij zeer verheugd dat wij 3 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen en benoemen. Afscheid wordt genomen van de huidige penningmeester, Putri Pratiwi.

Naast de ALV zal door Sanne Oost een presentatie worden gegeven over voeding in de (turn)sport en zal Hendri Oost de ouders/leden bijpraten over het wedstrijdseizoen.
Binnenkort zal onze vereniging de clubassistent app gaan introduceren onder de leden, leiding, bestuur en Ron Bunders zal deze avond een korte toelichting hierop geven.

De leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen (zie hieronder); gezien de organisatie van deze avond is het aanmelden vooraf wenselijk.

https://dosvianen.nl/wp-content/uploads/2023/11/Uitnodiging-ALV-informatieavond.pdf

ALV én informatieavond