We leven in een tijd waarin we met zijn allen moeten werken aan een schone
en duurzame wereld. Wij hebben daarin de taak om onder andere
straatvervuiling tegen te gaan en gedrag te veranderen naar een schonere
wereld. De straten liggen nog vol met het meest gevonden zwerfafval: peuken.
Daarom doen wij mee aan de campagne “Hey Viespeuk”. Zo gaan wij de strijd
aan tegen sigarettenfilters op straat.

Met deze campagne willen we bewustwording en gedrag veranderen rond de
schadelijkheid en sociale ongewenstheid van sigarettenfilters op straat. Want
peuken zijn niet alleen onaangenaam voor het straatbeeld. Ook vervuilen ze de
leefomgeving van mens en dier en zijn daarbij schadelijk voor onze gezondheid.
De campagne bestaat uit verschillende communicatiemiddelen waarmee wij
de mensen gaan bereiken. We zetten hierbij in op fysieke en online
campagnemiddelen. We roepen iedereen graag op om deze te delen om zo de
zichtbaarheid te vergroten.

De campagne loopt van november tot en met december. En ook daarna willen
wij deze gedragsverandering in stand houden. Samen kunnen we patronen
veranderen, en samen kunnen wij de leefomgeving van schoon houden.
Dus gooi jij je peuk nog op straat? Dat kan echt niet meer

Campagne “Hey Viespeuk!”