post

Het is al geruime tijd bekend dat G.V. DOS Vianen en de gemeente Vianen overeenstemming hebben bereikt over de uitbreiding van het Zwanengat.

De afgelopen periode hebben wij regelmatig met de gemeente Vianen gesproken over de inrichting van de uitbreiding. Tijdens een extra ledenbijeenkomst op 18 december 2018 zijn de leden geïnformeerd over het voorstel van de uitbreiding en de daarbij behorende kosten. Zij hebben unaniem positief op de plannen gereageerd. Een dag later hebben wij de gemeente Vianen laten weten definitief ja te zeggen tegen de in overleg overeengekomen inrichting en kostenverdeling.

Concreet krijgen wij in de uitbreiding een valkuil voor de sprong en de brug. Verder komt er een tweede brug in de uitbreiding die ook kan blijven staan en er zal een groot gedeelte van de tumbling komen te liggen. Bij de brug boven de valkuil komt ook een trainersplatform, zodat zij iedereen goed kunnen helpen. De ruimte tussen de toestellen in wordt opgevuld met verstevigde schuimblokken. Door deze inrichting en de keuze voor deze valkuil ontstaat er een veel veiligere trainingsomgeving en kunnen wij alle leden gevarieerdere trainingen aanbieden.

De inrichting van de uitbreiding kost geld en dat betekent dat wij de komende jaren diverse acties zullen organiseren om hiermee geld op te halen. Maar…. DOS blijft DOS…. dat betekent dat op de normale manier activiteiten worden georganiseerd en niet elk dubbeltje voor de aflossing is.

Bouwplanning
De planning is dat de bouw van de uitbreiding in maart 2019 zal starten en de oplevering vindt plaats in juli 2019. In augustus zal de zaal verder worden ingericht zodat hij bij de start van het seizoen 2019-2020 gebruikt kan worden.

Sponsoring en de “Vrienden van DOS”

In het kader van het jubileumjaar en voor de inrichting van de valkuil zijn wij op zoek naar sponsoren. Heeft u een bedrijf en denkt u na over sponsoring van DOS, het jubileumjaar en/of de inrichting van de uitbreiding neem dan eens vrijblijvend contact op met Garrelt Schuur (sponsoring@dosvianen.nl) of met Les van der Wal. 

Naast de sponsoring is de actie “Vrienden van DOS” gestart:
De “Vrienden van DOS Vianen” dragen DOS Vianen een warm hart toe en geven de club op deze manier een extra financiële impuls voor de inrichting van de uitbreiding en de viering van het 100-jarig jubileum.

Als “Vrienden van DOS Vianen” kom je met je naam op een speciaal ontworpen banner die tijdens alle evenementen in het jubileumjaar worden gehouden. Wie wil dat nou niet J ?? Voor slechts € 25,- sta je al op de banner.

Wil je ook vrienden van DOS Vianen worden of meer weten over andere manieren van sponsoring?? Stuur dan een mail naar sponsoring@dosvianen.nl en je helpt hiermee het jubileumjaar tot een nog groter succes.