September 2009
3 september 2009, DOS bestaat 90 jaar! Op zaterdag 17 september werd dit uitgebreid gevierd.
Om 10.15 uur kwamen de eerste bezoekers binnen in Sportcentrum Helsdingen die op een leuke wijze welkom werden geheten door gastheer Bill. Bij binnenkomst kreeg iedereen een gratis lot voor de loterij, leden en kinderen ook een consumptiebon voor gratis poffertjes en het programmaboekje werd uitgereikt. Ook enkele uitgenodigde oud (bestuurs)leden waren van de partij. Voorzitter Inge Huiveneers heette iedereen van harte welkom en gaf het woord aan wethouder Stolk van de gemeente Vianen. Zij haalde de geschiedenis van onze vereniging aan en vertelde hoe DOS zich de laatste jaren gemanifesteerd heeft. Tenslotte overhandigde zij Inge namens de gemeente Vianen € 250,– en gaf zij het startsein voor het feest.

Na dit officiële gedeelte kon het programma beginnen. De kleuters onder leiding van Esther lieten een demonstratie zien. Hierbij kregen ze “hulp” van twee clowns. In de hal hadden bezoekers de gelegenheid om spullen in te zien uit de geschiedenis van DOS, de informatiestand te bezoeken, een dvd-presentatie te bekijken en turnpakjes te passen en te kopen in de stand van MoVer. De kleuters werden na hun demonstratie door de clowns meegenomen naar het ingerichte entertainmentdeel van de zaal voor een gezellige kindershow. Omdat deze show zo leuk was hebben de recreanten tot 10 jaar van Miranda ook nog even gekeken voordat zij aan hun demonstratie begonnen.

Om 13.00 uur maakte Renske Endel, voormalig Nederlands topturnster haar opwachting en gaf het eerste uur een clinic aan de turnsters van de selectie/e-lijn tot en met 12 jaar. Het tweede uur was voor 13 jaar en ouder. Spieren werden eerst opgewarmd en daarna volgde allerlei oefeningen waarbij gelet werd op houding en netheid. Na deze clinic, kleedde Renske zich om, werd de balk neergezet, het entertainment stil gelegd en volgde er een zeer indrukwekkende balkdemonstratie door Renske waarbij het publiek ademloos zat te kijken. Renske werd hierna bedankt voor haar komst en deelde nog kaarten met handtekeningen uit en ging met sommige meiden op de foto.


Renske Endel op balk

Mei 2009
23 mei 2009 een speciale dag. In het Brabantse Reusel worden Sanne Lenting en Sanne Oost Nederlands Kampioen! Lenting bij de pupil 1, 2e divisie en Oost bij pupil 2, 2e divisie. Wat een heuglijke dag voor deze twee jonge turnsters en hun trainster Miranda Deurhof. Uiteraard kregen deze twee kampioenen twee weken later bezoek van Wethouder Stolk uit Vianen en werden ze in het zonnetje gezet.


Sanne Lenting, Margot Stolk, Sanne Oost

Juni 2018
Ook in 2008 is het bestuur al bezig geweest met uitbreiding van de gymzaal of eventueel een nieuwe grotere ruimte. Helaas kwam in
juni 2008 een brief van de gemeente dat dit niet tot de mogelijkheden behoort.

Februari 2008
In februari 2008 geeft trainster Annette Binneveld aan na 10 jaar te stoppen als trainster bij DOS Vianen. Ze kan het lesgeven niet meer combineren met haar nieuwe baan.
Met haar kleutergroep heeft ze uitgebreid afscheid genomen.

 

 

 

 


Op 5 februari 2008 werd een dubbele minitrampolie geleverd. Deze hebben we kunnen kopen door sponsoring van SNS Bank en door de goede lotenverkoop tijdens de Grote Clubactie.