1946 – Vredesfeest in IJsselstein

 


Turnoefeningen van: G.W. Gijsbers, Theo Gijsbers, C. Ververs en A. Kooyman (1946)

G.W. Gijsbers – 56 jaar                      Theo Gijsbers

                    
                                                                                1946 Vredesoptocht in Arnhem.
                                                                                Leider: A. v. Bart, Vaandeldrager: G.W. Gijsbers

Hemelvaartsdag 1947 – Kringdag Culemborg

Zo was het in Arnhem tijdens jubelfeest : ook deelname DOS Pinksterdag 1948
Voor velen in Arnhem het feest van hun leven geweest. Het massale turnfeest waar het tachtig-jarig bestaan van het K.N.G.V. werd herdacht, het Jubelfeest 1948. De herinnering eraan zal niet licht vervagen, zo’n indruk heeft het gemaakt op allen die eraan deelnamen of het bijwonen en hebben genoten van alles wat er geboden is tijdens die zeldzaam schone Pinksterdagen in 1948.


Maar het zal velen aangenaam zijn dat die herinnering aan Arnhem levendig wordt gehouden, dat er nu en dan in ons blad een foto wordt opgenomen, die ineens alle beelden weer oproept van dat schone feest. Een feest, dat de glorie van het Nederlandse turnen heeft verkondigd tot ver over onze landgrenzen. “Hollands vlag is overal”, juichten onze turnsters en ze hieven bijna zegevierend de rood-wit-blauwe linten omhoog. Dat was wel een der schoonste beelden, die ons uit Arnhem 1948 zijn bijgebleven….

8 september 1953 : De heer G.W. Gijsbers koninklijk onderscheiden
Onder grote belangstelling heeft Maandag de heer G.W. Gijsbers zijn 40-jarig jubileum als typograaf bij de fa. J. Olivierse gevierd. De zaal van “De Eendracht” waar des middags de receptie plaats vond, herbergde vele vrienden en bekenden alsook besturen van diverse verenigingen. Naast zijn familie en werkgevers waren daar o.a. aanwezig het hoofdbestuurslid van de ANGB de heer P. de Bruin, de voorzitter van de studieclub ’t Sticht, de heer Van Lierop en de delegaties van verschillende plaatselijke verenigingen, waarin de jubilaris zo’n belangrijke arbeid verricht. Van zijn werkgevers mocht hij de traditionele enveloppe met inhoud in ontvangst nemen en van verschillende afgevaardigden en vrienden tal van geschenken, naast een groot aantal bloemstukken. In de toespraken van zijn werkgevers zowel als uit die der afgevaardigden kwamen duidelijk de eigenschappen van de heer Gijsbers naar voren n.l. eerlijkheid, trouw, verantwoordelijkheid en organisatievermogen. Dat dit ook de regerende instanties niet ongemerkt was gebleven bleek wel uit de toespraak welke burgemeester G. B. Pellikaan hield waarin deze mededelingen deed dat de H. M. de Koningin had behaagd de jubilaris de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau te verlenen. Zichtbaar geroerd door deze onderscheiding en de enorme belangstelling alsmede voor de woorden tot hem gericht dankte jubilaris nadien de aanwezigen. Een stille en onbaatzuchtige werker werd op deze manier voor het front der troepen, waarvan hij zelf nog deel uitmaakte, de hulde gebracht welke hij ongetwijfeld ruimschoots heeft verdiend.

                                                                
1949 – 30 jarig jubileum                                                                                                           1953 Uitvoering senioren afd. dames
                                                                                                                                                     Kooy, Geerling Schouten, Veen, Hensbergen-
Van Ingen
  De Bock, Ververs-Van Rooyen,
C. Belle Hutten, 
 J. Hogendijk Kooyman,
Wingelaar, Verkerk, Versteeg, 

                                                                                                                                                     D. de Roos (De Veletagegroep)