post

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 19 november 2020, die door corona online werd gehouden, werd afscheid genomen van Jeff van Snippenberg als voorzitter. Later meer hierover.
Doordat de vergadering online was, was de “opkomst” beter dan voorgaande jaren. Zo’n 20 personen voor het beeldscherm en Jeff opende de vergadering en nam puntsgewijs de agenda door. Notulen, jaarverslag, financiën werden goedgekeurd en Jeff deelde nog mee dat voor de kerst nog een nieuwe tumblingbaan geplaatst gaat worden. Dit kan gerealiseerd worden door de opbrengst Grote ClubActie en de compensatie contributie in coronatijd.

Tijdens de rondvraag werden er nog vragen gesteld over corona en werd er ingegaan op het verloop van het wedstrijdseizoen. Maar daarna kwam toch echt het agendapunt “bestuursverkiezing”. Jeff trad na 8 jaar voorzitterschap af. Een eigen keuze die hij exact een jaar geleden tijdens de ALV bekend maakte. Een jaar lang heeft het bestuur gezocht naar een opvolger via persoonlijke benadering, oproepen via social media, nieuwsbrief en op de valreep werd nog een persoonlijke videoboodschap rondgestuurd naar de leden. Het heeft allemaal niet geholpen. Jeff kon donderdagavond het stokje niet doorgeven.

Vanuit het bestuur werd Jeff nog toegesproken over zijn inzet de afgelopen 8 jaar waarna hij door trainer Les van der Wal verrast werd met cadeaus. Nadat Jeff de cadeaus had uitgepakt bedankte hij iedereen en kon hij het boek sluiten.

We zijn dus nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een mooie taak binnen een financieel gezonde vereniging met enthousiaste leiding en leden. Interesse? Mail naar info@dosvianen.nl